Procoat Termal Kaplama

Yeni Yalıtım Teknolojileri

Malzemelerde, genel olarak, yalıtımı sağlayan havadır. Dolayısıyla, yalıtım malzemesinin performansı, havanın ısı iletim katsayısı olan 25 mW/mK değeri ile sınırlıdır. Bu sınırlamayı aşabilmek için, aşağıdaki teknolojilerin esas alındığı yeni teknikler geliştirilmiştir.

* Mikro Gözenekli Yapılar
* Vakum Teknolojileri
* Özel Gaz Dolgular

Isı yalıtım Malzemelerinin Isı İletim Katsayılarına Göre Sınıflandırılması

  • Alışılagelmiş Yalıtım Malzemeleri : l>20 mW/mK
  • Mikro Gözenekli Yalıtım Malzemeleri : 10
  • Vakum Paneller : l<10 mW/mK

Genelde Enerji Verimliliği İŞ/ENERJİ olarak formülize edildiğinden, verim artışı için aynı iş için daha az enerji tüketimi sağlayıcı çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Nano-teknolojik ısı yalıtım boyası ile %22-38 1 mm kalınlıktaki bir kaplama ile ısı geçirgenliği azaltılarak yalıtım sağlanmaktadır.İnce bir katman ile yüksek yalıtım seviyesinin yüksek sıcaklıklar için sağlanması alışkanlıkları değiştirici devrimsel sonuçlar yaratmaktadır.Bir buhar vanası boyanarak insan eli ile ellenir hale gelmekte ve vana dış yüzey sıcaklığı temaslı termometre ile 100’c nin üzerinde sıcaklık okunmaktadır. Bu durum ısı akışının herkes tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayacak soruyu sordurmaktadır. Nasıl oluyorda yüksek sıcaklıktaki yüzeye elimiz ile dokunabiliyoruz?

Isı akışı sadece sıcaklık ile belirlenen bir olgu değildir.

Q = K x ( T2-T1 ) x F
F: Sabit
T1: Sabit
T2: ölçülen yüzey sıcaklığı uygulama sonrası 20-30°C azalmaktadır.
K: Büyük değişimin gerçekleştirildiği kısım burasıdır. Radyasyonla gerçekleşen ısı yayınımı toplam ısı yayınımının %85’ini kapsamaktadır.Radyasyon ile ısı yayınımının büyük kısmı nano boyutlu boşluklu aerogel, mikro silika küreler vasıtası ile ortadan kaldırılarak yüksek oranda ısı yalıtımı mm seviyesindeki kaplama kalınlıları ile sağlanabilmektedir. Anlaşıldığı gibi gerçek büyük boyutlu geliştirmeler nano boyutta gerçekleşebilmektedir.

Yurtdışından ithal ve Almanya‘da 6 yılı aşkın süredir ve Türkiye’de 10 yıldan beri yaptığımız çalışmalar neticesinde Termal kaplamalar ile Tüm endüstri ve yapı sektörüne hizmet veriyoruz. Diğer firmamız ÖZDE Kimya Endüstriyel Kimyasallar Ltd ile daha yüksek sıcaklıklar için AR-GE çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bebek anne karnında ;anne İster soğukta ,ister sıcakta olsun 36-37 ˚C bir ortamın içerisindedir. Doğduğunda bu sıcak ortamdan ayrılıp daha soğuk bir ortamla karşılaşır. Doğduğu anda bebeğin ıslak olması sebebiyle hızlı bir şekilde ısı kaybeder. Bu gerçekten yola çıkarak.

Sanayide enerji verimliliği iyileştirme ve ısı kayıplarını kontrol altına alma yöntemi.Gelecekte enerjiye olan talep hiç şüphe yok ki, şu anki durumdan çok daha fazla olacaktır. Üretilirken çevreyi diğer etkenlere göre daha fazla kirlettiği uluslararası protokollerce de kabul edilmiş olan enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmak, kendi sağlımız ile birlikte, gelecek nesillere bırakılan daha temiz bir dünya için atılan önemli bir adımdır.

Bu canlı bir varlık olabilir, tamamen kapalı değilse nem olabilir.İçine bir şeyler girince de katmanlarında değişme olabiliyor.Örneğin nem girdiğinde yoğunlaşan katman yüzeye değip korozyona neden oluyor, ayrıca ısı iletkenliği değişebiliyor. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz izolasyon altındaki sistem zarar görmüş olduğu için sistemin bir yerinde hasar oluşmuş. O durumda bütün işleriniz aksıyor, yarım mamulleriniz çöpe dönüşüyor. Normal izolasyonun sıkıntıları bunlar.

Normal boru hatları cam-taş yünüyle sarılıyor, onun dışına da alüminyum veya galveniz kılıf yapılıyor, dıştan bakıldığında, metalden yapılmış, gayet şık, kalın sarmak zorunda kalındığı için 20 cm.lik bir boru gibi gözüküyor. Oysa 2 cm.lik bir boru. Ama bu borunun yalıtımının içine zaman içerisinde bin bir türlü pislik girmektedir.

Procoat endüstriyel yalıtım kaplaması gibi bir ürünle yalıtım yaptığınız zaman kalınlık olmadığı ve yalıtımı gördüğünüz için delinen tesisatlarınızı görebilir çok daha kolay tamir edebilirsiniz,asıl kazancı ise ısı kontrolünü maksimumda tutulacağı için ciddi anlamda enerji tasarrufu sözkonusudur.

Tesisat yalıtımında kullanılan ısı yalıtım ürünlerine ait standartlar henüz Avrupa’da da tamamlanmamıstır. Söz konusu standartların Avrupa’da yayımlanması ile birlikte, başta ülkemizde üretilen ürünler olmak üzere, tüm ısı yalıtım ürünlerinin standartları tercüme edilerek Türk Standardı olarak yayımlanacaktır.

Bu amaçla; İZODER Tesisat Yalıtım Komisyonu tarafından; prEN 14303, prEN 14304, prEN 14313 standartlarının yenilenen her versiyonu takip ve tercüme ediliyor. Ülkemizde sadece prefabrik lifli ısı yalıtım malzemeleri ile ilgili olan TS 7232 standardı bulunuyor.

Ayrıca AB’de optimum yalıtım kalınlığı ile ilgili ortak bir hesaplama prosedürünün olusturulması çalısmaları sürüyor.

Procoat Termal Kplamalar Aerogel ve midoğal malzemelerin kanşımından elde edilen su bazlı, içeriğinde sağlığa zararlı hiçbir madde barındırmayan, düşük ısı iletkenlik değerine sahip, yüksek performanslı ısı yalıtımı sağlayan, tüm yüzeylere uygulanabilen, çok hafif, özel, nano-teknolojik bir pastadır. Isıtma ve soğutma enerjisi masraflarında, uygulama yerine ve kalınlığına bağlı olarak %30’lara varan miktarda tasarruf sağlar.

Özellikleri

* Milimetrik kalınlıklarda uygulama ile kesin yalıtım sağlar.
* Yanma direnci yüksektir.
* Kütlesiz yalıtım kaplamasıdır.
* Uygulandığı alana ek yük getirmeyerek, ortamda hacim kaplamayarak kullanımda rahatlık sağlar.
* İsteğe göre renklendirilebilir veya uygulandıktan sonra üzeri boyanabilir.

Başlıca Kullanım Alanları

* Sıcak ve soğuk boru hatları Vanalar
* Eşanjörler Kostik ve amonyak tankları
* Tanklar,Silolar Ergitme fınnları
* Tüm kazanlar (Kömür, fuel oil, doğal gaz, vb.)
* Kondisyon ve ikliimlendirme odaları
* Yukanda sayılanlara ek olarak, klasik yalıtım malzemelerinin uygulanamadığı, yalıtımı zor olan yerler, istenmeyen ısı kaybı veya ısı kazanımı olan tüm yüzeyler

Uygulama Şekilleri

PROCOAT Termal Kaplama kullanmadan önce iyice karıştırılmalı ve temiz yüzeye uygulanmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin sıcaklığı +5 C° ile +70 C° arasında; kabarmış eski boyalardan ve gevşek kısımlardan, kirden, yağdan, pastan, tozdan ve diğer yabancı malzemelerden arıdırılmış olmalıdır.

Kuruma

Yüzey-ortam koşullarına (sıcaklık, nem, vb.) ve uygulama kalınlığına bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte ilk kuruma ortalama 4 saatte, son kuruma ise ortalama 24 saatte gerçekleşir.

Sarfiyat

Elde edilmek istenen yalıtım performansına göre 1-5 Lt/m2 arasında değişir.

Depolama

Orijinal ambalajında kapağı sıkıca kapalı olarak, güneşten ve donmaktan korunarak, +5 C° ile +35 C° arasında depolanmalıdır.

Ambalaj Tipleri

2,5 Lt / 5 Lt /12 Lt / 15 Lt / 20 Lt

Procoat Termal Kaplama Test Videosu

Procoat Termal Kaplama yapılan bölümle yapılmayan bölüm arasındaki farklılığı gösteren videomuza lütfen izleyin.

procoat-termal-kaplama-urun-01.jpg Görseli
procoat-termal-kaplama-urun-02.jpg Görseli
procoat-termal-kaplama-urun-03.jpg Görseli
procoat-termal-kaplama-urun-04.jpg Görseli
procoat-termal-kaplama-urun-05.jpg Görseli
procoat-termal-kaplama-urun-06.jpg Görseli
procoat-termal-kaplama-urun-07.jpg Görseli
procoat-termal-kaplama-urun-08.jpg Görseli

Yunuseli Mh. Akyıldız Cd. No:3/2
Bursa / TÜRKİYE

  • +90(533) 074 1455
  • +90(224) 248 7842
+