Isı Kaybı Ölçümü Termal Analiz Ve Raporlama

“Isı Hesap ve Yatırımın Geri Dönüşü Raporu” hazırlanması proje açısından büyük anlam ve önem arz etmektedir. Bu rapor ile müşterilerimiz bu proje ile ne kadar enerji tasarruf edeceklerini, projenin maliyetini ve yatırımın geri dönüş süresini görebilmektedir. “Isı Hesap ve Yatırımın Geri Dönüşü Raporu” termal kamera, termal prob ,lazer ve vb. ölçüm aletleri ile yapılan keşif sonrasında hazırlanır.

Isı korunumu hesaplamaları için TSE standartları bulunmadığından dolayı sanayide ısı transferi hesaplamalarını PROJACK olarak USA, ASTM, Alman VDI, ISO standartlarını kullanmaktadır. Yapılan her raporlandırma sonrası kullanılan standartlar açık biçimde belirtilmekte ve istenildiği durumda dayanak standart içerisinden beyan edilebilmektedir.

Artık Dünyada ve Türkiye’de alternatif enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmekte yenilenebilir enerji kaynaklarının hepsi ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Enerjinin bu kadar önemli olduğunu ve ilerleyen zamanda daha da önem kazanacağını düşünürsek halihazırda kullandığımız enerjinin önemini gerçek anlamda anlamamız gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki “En Ucuz Enerji Korunan Enerjidir”. Enerji verimliliği çıkan yasa ve yönetmeliklerle, yapılan uluslararası anlaşmalarla (Kyoto Protokolü vb.) zorunlu hale gelmeye başlamıştır. Enerji maliyetleri göz önüne alındığında da enerjiyi verimli kullanma gerekliliği açıkça görülmektedir. Enerji verimliliği denildiğine akla ilk olarak Binalarda ve Sanayide ısı yalıtımı gelmektedir.

Yalıtım Malzemesinden Beklentiler

Yalıtım malzemeleri kullanılacağı yer ve ortam şartları düşünülerek seçilmelidir. Ortamın sıcaklığı, nemi, kullanılacağı bölge vb. durumlar malzeme seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır. Kaliteli bir yalıtım malzemesinden aşağıdaki 8 özellik beklenmelidir.

Isı Enerjisi Kayıpları Hesaplamaları

Isı enerjisi kayıpları hesaplanmasında PROJACK uluslar arası kabul edilmiş standartları kullanmaktadır. Bu standartlara uygun olarak geliştirdiği bilgisayar yazılımı ve termal görüntüleme sistemleri ile fabrikanızda yaşanan ısı kayıplarının detaylı raporlandırılması çıkarılmaktadır.

Borularda ısı kayıpları

Aşağıda örnek olarak kullanılabilecek, sanayide farklı durumlarda yaşanan ısı kayıpları grafikler ile ifade edilmeye çalışılmıştır.

Farklı boru çaplarına ve yüzey sıcaklıklarına göre metre boru başına yıllık kayıplar verilmiştir. Burada doğal gaz maliyeti 0,8 TL/m3 olarak alınmıştır. Rüzgar hızı 0,1 m/s ve emmisivity değeri 0,9 dur. Yukarıdaki grafik ile örneğin DN80 lik bir boruda yüzey sıcaklığı 60 Co ise ve 20 metrelik bir hat mevcutsa 20m x 92 TL/m yıl dan yıllık 1800 TL doğalgaz maliyeti oluşacağı görülmektedir.

Düz Duvarlarda Isı Kayıpları

Fırın yüzeyi gibi düz duvarlarda ısı enerjisi kayıpları da önemli düzeylerdedir. Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere yüzey sıcaklığı 70 Co olan bir metrekare düz duvar 25 C0 ortama yıllık 365 TL eşdeğerinde ısı vermektedir. Yaklaşık bir fırının yüzey alanının 50 m2 olduğu zaman yıllık ısı enerjisi kaybı 365 TL/m2 x 50 m2 den 18000 TL civarına denk gelmektedir. Buradaki değerle yıllık çalışma süreleri 250 gün olarak hesaplanmıştır.

Tesisat Gruplarında Isı Kayıpları

Vana ve diğer tesisat elemanlarında ise ısı kayıpları daha ciddi düzeylerdedir. Firmamız tesisat gruplarından doğan ısı kayıplarını vana cinsine göre elde ettiği ortalama yüzey alanlarından yola çıkarak hesaplamakta ve radyasyon ile ısı transferini de hesaplarına katmaktadır. Her türlü vanayı aynı kabul ederek eşdeğer boru uzunluğu ile yapılan hesapları ise gerçekçi bulmamaktadır. Yapılan vana ve tesisat grubu ısı kayıp hesapları ABD ASTM standartlarına göre yapılmaktadır.

Yalıtımsız vanalardan vana çapına göre ve vana yüzey sıcaklığına göre yıllık ısı kayıpları yukarıdaki grafikte verilmiştir. 130 Co sıcaklığında DN 25 bir vanadan yıllık 120 TL eşdeğerinde ısı kaybı oluşmaktadır.  Bir üretim hattında DN 25 vana neredeyse yüzlerce mevcuttur. Ortalama bir fabrikada 100 adet bu durumda vana olduğu düşünülür ise sadece DN 25 vanada yıllık kayıp 12000 TL den fazla olacaktır. Çek valfler, pislik tutucular, daha büyük çaptaki tesisat grupları düşünüldüğünde yıllık kayıplar 50000 TL mertebesinin üzerine çıkmaktadır.

* Daha detaylı bilgi için PROJACK ile iletişime geçiniz.

Yunuseli Mh. Akyıldız Cd. No:3/2
Bursa / TÜRKİYE

  • +90(533) 074 1455
  • +90(224) 248 7842
+