Boyahane Yalıtımı

Tekstil sektöründe eneıji maliyetleri, üretim maliyetlerinin en önemli kalemlerinden birisi. Özellille elektrik ve doğalgazın yüksek fiyatları nedeniyle, tekstil firmaları bu giderlerini düşürücü önlemler olmaya çalışıyorlar.

Boya Makinasının yüzeylerine yapılan yalıtım sonucunda, 60 dakikalık 60 C’de bir boyama işlemi sırasında yalıtımlı makine sadece 2 iki kez buhar takviyesi isterken, aynı şartlarda diğer makine buhar vanasını 24 defa açıp kapamıştır.

600kg’lik bir boyama makinasının sadece eşanjörünü yalıtım yaparak­ serbest ısıtma yapılan bir kasar prosesini baz alarak, 3 ton suyun istenilen sıcaklığa (110 C) ısınma süresini yaklaşık 12 dakikalık süre, 9 dakikaya kadar düştü. Bu verinin ışığında, yine aynı boyahanede tüm yalıtımsız buhar hatlarına, vanalara ve eşanjörleri­ne uygulamaya yapılırsa. Doğalgaz tüketiminde %20 azalma sözkonusudur.Bunun sonucu olarak, her gun eşanjörlerin defalarca yaptığı bir işlem olan 3 ton suyun ısıtılması için geçen süre %25 azaltılabilir. Bu işlemin süresinin azaltılması sonucu üretkenlik artar. İşletmenin enerji tüketimi en az %20-25 azalabilir ve birim ürün maliiyeti de % 10-15 azalabilir.

* Yalıtım yapılarak aynı zamanda makine sıcaklığı stabilitesini arttırarak boyanan kumaşın renk tutarlılığını da arttırır.

Skoç tipi buhar kazanlarının Taşyünü yalıtımı ve sac kaplaması ; yüksek kütlesi ve kalınlığı nedeniyle ayrıca bir ısı ve enerji kaybına neden olur ve “Aerogel Blanket “vb bir ürün ile sac kaplama kullanmadan ceket tipi ile izole edilerek bu sorunun giderebileceğinin düşünmek gerekir.

Sadece boya kazanları değil, ram ve kurutma makinaları, vanalar, eşanjörler, buhar kazanı- kapakları, ve tesisatlar, sıcak su depoları vs bilinen tüm sıcak yüzeylere yalıtım yapılması sonucunda tesiste çok ciddi enerji düşümleri sözkonusu olacaktır.

Bu arada yurtdışında boya kazanlarının yalıtımı ile ilgili bir belgeye ulaştık. Bu belgede de benzeri tasarruf rakamları hesaplanmıştı. Günde 10 saat yılda 230 gun çalışan bir boyahanede için ısı yalıtımı ile yapılabilecek tasarruf min. 92 Euro/m2.yıl olarak hesaplanmıştı. Elde ettiğimiz sonuçlar, bu verilerle oldukça uyum göstermektedir.

* Tekstil Boyahanelerinde Isı Yalıtımı’nda SU GEÇİRMEZLİK aranılan ilk özellik olmalıdır.

Yalıtım Malzemesinden Beklentiler

Yalıtım malzemeleri kullanılacağı yer ve ortam şartları düşünülerek seçilmelidir. Ortamın sıcaklığı, nemi, kullanılacağı bölge vb. durumlar malzeme seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır. Kaliteli bir yalıtım malzemesinden aşağıdaki 8 özellik beklenmelidir.

  • Neme Karşı Duyarlılık : Sudan etkilenmemeli, ıslanınca ısı iletim katsayısı (k)yükselmemelidir
  • Korozyon Direnci : Olabildiğince nötr olup bünyesinde halojenleri (Cl, F vb) ve NH3 , NOx içermemeli.
  • Sağlığa Etkisi : Üretim, uygulama ve kullanım sırasında sağlığa zarar vermemelidir.
  • Basınç ve Kuvvet Dayanımı : Basınca, çekmeye, gerilmeye ve sarsıntıya kaşı dayanıklı olmalıdır.
  • Mekanik Dayanım : Fiziksel ve sıcaklık değişimler ile genleşme, büzülme özellikleri göstermemelidir.
  • Kullanılabilirlik ve Kurulum Kolaylığı : Boyutları taşınmaya ve uygulamaya müsait, işçiliği kolay olmalıdır.
  • Sıcaklığa Dayanma ve Yanma Özelliği : Sıcaklık skalası bilinmeli, aleve ve yanmaya karşı dayanıklı olmalı

Enerji maliyetinin çoğu, tekstil terbiye sektöründeki ısıtma işlemlerinden geliyor. Tekstil boyama fabrikalarında 130 ° C’ye kadar ısıtılmış makinelerle boyama yapılır. Paslanmaz çelik makineleri kullanılır ve tüm süreç boyunca, esas olarak yüzeylerde önemli miktarda ısı kaybedilir.

Bu makinaların izolasyonlarında kullanılan her iki yönünde min 100’er gram silikon kaplı cam elyaf dokuma kumaşlarımız ( 630 gr/m2 ) ve iç yalıtımında kullanılan suya dayanıklı ısı yalıtım keçeleri ile bu kazan, vana ve ejanjörlerin yalıtımı sağlanmaktadır.

Yapışma özelliği olmadığından, bu malzeme, makineye yalnızca çelik halatlı veya geçmeli bağlantı elemanları ile uygulanabilmektedir. Makineye özel butik çalışma yapıldığından küçük ekyerleri dahil tüm yüzeylerde ve girintili çıkıntılarda, enerji kaybı en aza indirilecek şekilde yalıtım uygulaması yapılmaktadır.

Örnek bir çalışmada 20 iş gününün sonunda 60 denemede yaklaşık 40 ton pamuk kumaş boyanmıştır. Birim buhar kg kumaş başına kg buhar olarak tüketilen tüketimler, aynı giysi boyama işlemleri için karşılaştırılmıştır. Ve Ortalama buhar tüketimin 6 kg dan 4,5 kg a kadar düştüğü görülmüştür. Buda göstermektedirki izolasyon çalışması ile % 26 ya kadar var enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Bu çalışmanın sonuçları ile tekstil sektöründe kullanılan boyama makinelerindeki enerji kayıplarını hafifletmeye katkıda bulunabilir.

boyahane-yalitimi-urun-01.jpg Görseli
boyahane-yalitimi-urun-02.jpg Görseli
boyahane-yalitimi-urun-04.jpg Görseli
boyahane-yalitimi-urun-05.jpg Görseli
boyahane-yalitimi-urun-07.jpg Görseli

Yunuseli Mh. Akyıldız Cd. No:3/2
Bursa / TÜRKİYE

  • +90(533) 074 1455
  • +90(224) 248 7842
+